In

Betul, RDI pada rekening reksadana sama dengan RDI pada rekening saham